پست الکترونیک info@atlassanatco.com
تماس با ما

+98-35-31732

جستجو کنید
با شرایط حاکم بر جهان و شرایط محیط زیست امروزه صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به عبارتی یک باید است نه انتخاب. اگر با ضریب و شتاب فعلی اقدام به مصرف انرژی های فسیلی و مواد معدنی نمائیم؛ نفت و گاز بیشتر از 50 سال دوام نخواهد
   تاریخ ثبت: 1396/04/28     |     تعداد بازدید: 4851 |